Algemene voorwaarden Hondencentrum Happy2gether – 2023

Algemeen

 1. Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 2. Hondencentrum Happy2gether is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, op de website van Hondencentrum Happy2gether zijn deze algemene voorwaarden te vinden.
 3. Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier en betaling deze overeenkomst aangaan met Hondencentrum Happy2gether of zich per email voor een pakket/cursus/los consult opgeven.
 4. Hondencentrum Happy2gether kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, mentaal en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 5. Bij het aangaan van een pakket/cursus/los consult heeft Hondencentrum Happy2gether een inspanningsverplichting om de cursist en diens hond naar beste kunnen te begeleiden. Hondencentrum Happy2gether geeft geen garanties op de uitkomst of het welslagen van de begeleiding, daar dit zeer sterk afhankelijk is van de juiste toepassing van de adviezen en inzet van de cursist.
 6. De  aansprakelijkheid van Hondencentrum Happy2gether zal te alle tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de cursist betaald heeft aan Hondencentrum Happy2gether. Hondencentrum Happy2gether kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (gevolg) schade van haar begeleiding.
 7. Locatie en lestijden kunnen door Hondencentrum Happy2gether worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.
 8. De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt/waarvan de hond het consult ontvangt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd.
 9. De lesinformatie die je schriftelijk, per mail of op een andere manier van Hondencentrum Happy2gether ontvangt mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd.
 10. De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Geldige titerbepalingen worden ook geaccepteerd.
 11. De honden mogen tijdens de lessen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, niet los..
 12. De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de cursist. Hondencentrum Happy2gether kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Inschrijving en betaling algemeen

 1. Inschrijving voor een pakket/cursus/los consult, kan via het inschrijfformulier op de website. Je ontvangt dan een bevestiging per email.
 2. Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen.
 3. Bij inschrijving dient betaling meteen te worden voldaan.
 4. Na inschrijving krijgt je een betaalverzoek en kun je de betaling voldoen. De inschrijving is pas volledig als de betaling is ontvangen door Hondencentrum Happy2gether.
 5. Indien door ziekte of overmacht bij de instructeur een inschrijving door Hondencentrum Happy2gether moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van al gevolgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

Voortijdige annulering of beëindiging van de cursus

 1. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang wordt het betaalde bedrag volledig terug gestort.
 2. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
 3. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult binnen 3 dagen voor aanvang wordt er geen geld terug gestort.
 4. Bij annulering van een pakket/cursus/los consult (door de instructeur) wordt het betaalde bedrag terug gestort met aftrek van de reeds genoten lessen.
 5. Bij annulering nadat er al een les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen lesgeld geretourneerd.

Verplaatsen van lesmomenten

 1. Indien door ziekte of overmacht de instructeur een reeds gemaakte lesafspraak niet na kan komen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe lesafspraak worden gemaakt.
 2. Indien de cursist verhinderd is en een afspraak wil verzetten, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Dit kan per email/whatsapp.